Kundecases

Tillid og langvarrig relation er noget MSC Regnskabsservice vægter i samarbejde med kunden. 

Advodan Tønder – ekstern controller

Advodan i Tønder bruger et branchespecifikt økonomisystem, der fungerer rigtig fint til håndtering af det daglige arbejde, men som kun giver begrænset indsigt i resultaterne og de underliggende årsager til udviklingen.

Advodan i Tønder bruger et branchespecifikt økonomisystem, der fungerer rigtig fint til håndtering af det daglige arbejde, men som kun giver begrænset indsigt i resultaterne og de underliggende årsager til udviklingen. 

Indledningsvist blev der derfor indgået en aftale om, at MSC Regnskabsservice skulle skabe et værktøj, der kunne give overblik og indsigt i Advodans forretning fra et finansielt perspektiv. Resultatet er blevet en illustrativ og dynamisk Power BI rapport baseret på forskellige datakilder i økonomisystemet.

Et samarbejde er efterfølgende blevet etableret hvor MSC Regnskabsservice fungerer som ekstern controller for Advodan Tønder. Aftalen omfatter ekstern controller assistance én dag om måneden, hvor data opdateres, gennemgås og analyseres. Baseret på analyserne årsagsforklares de underliggende driver bag den realiserede udvikling, og der etableres en række fokusområder til at forbedre forretningen og øge performance.

––

“Samarbejdet med MSC Regnskabsservice og udviklingen af den nye Power BI rapport har skabt et indblik og en forståelse for de underliggende drivere bag vores forretning, som vi tidligere havde nogle formodninger om, men uden mulighed for at kvantificere og dokumentere det.
Nu har vi en datadreven tilgang til udviklingen i vores forretning, og er i langt højere grad i stand til at opsætte finansielle målsætninger samt at udvikle og forbedre vores samlede forretning fra et finansielt perspektiv.”

– Stefan Østerby-Jørgensen, advokat og partner hos Advodan i Tønder

Wilhelmsen Maler – bogholderi, regnskab og skat mv.

Wilhelmsen Maler v/Lasse Wilhelmsen havde gennem flere år oplevet en en utilstrækkelig service og kvalitet fra deres revisorsamarbejde. De manglende indlevelse, forretningsforståelse og en lyst til at gøre en forskel for deres virksomhed. 

Et samarbejde blev hurtigt en realitet efter et introduktionsmøde, hvor forventningsafstemninger og fælles ambitioner blev gennemgået. 

MSC Regnskabsservice har herefter bistået med assistance inden hele regnskabsområdet, hvor ydelserne bl.a. omfatter: 

  • Bogføring og momshåndtering
  • Lønadministration 
  • Afstemning og analyser
  • Rapportering til ledelsen 
  • Årsregnskab, skatteopgørelser mv.
  • Kontakt til bank mv.

––

“Samarbejdet med MSC Regnskabsservice har været det bedste regnskabssamarbejde ví har oplevet som selvstændig erhvervsdrivende. Der leveres en ydelse der er mere end bare regnskab, hvor indlevelse og forretningsforståelsen er med til at skabe værdi for vores virksomhed, og vi mærker tydeligt hvordan der er et ønske om at gøre en forskel for os og vores virksomhed.”

– Lasse Wilhelmsen, malermester og indehaver

©2023 · msc-regnskab.dk · E-mail: michael@msc-regnskab.dk · Tlf.:+45 23 35 02 34

Design by frem/ad