Et produkt, 360 graders regnskabsservice

MSC 360 er det koncept og fundament som alle ydelser inden for regnskabsservice og controlling bygger på. 

  • Rådgivning
  • Bogholderi og lønadministration
  • Årsrapporter og skat
  • Budgetter 
  • Regnskabschef og controller 
  • Optimering, digitalisering og automatisering af økonomifunktionen

Rådgivning

Bogholderi

Skat

Regnskab

Controlling

Optimering

Rådgivning 

”Nogle gange er gode råd dyre.. Hos MSC er gode råd bare gode”

”Med MSC som sparringspartner – sparrer du tid og bekymringer”

Vi rådgiver og assisterer virksomheder inden for alle aspekter af regnskab, økonomistyring, skat og moms mv. Baseret på vores erfaring fra såvel revisionsbranchen som regnskabs- og økonomiansvar inden for det almindelige erhvervsliv kan vi bistå med indsigt og knowhow inden for en lang række områder og problemstillinger. 

Ved komplekse problemstillinger mv. samarbejder vi endvidere med nogle af landet mest veletablerede advokat og revisionsfirmaer med bl.a. juridiske og skatte- og momsmæssige eksperter der står til rådighed.

Bogholderi

Et velfungerende og værdiskabende bogholderi skaber fundamentet for stærke ledelsesbeslutninger.

Mange virksomheder vælger at outsource deres bogholderi og lønadministration. Nogle fordi deres omfang ganske enkelt ikke retfærdiggør ansættelse af en dedikeret medarbejder, og andre fordi de værdsætter fleksibiliteten ved at placere opgaven eksternt. 

Vi kan assisterer med alle aspekter og bogholderi og lønadministration, og vores ydelser omfatter bl.a. bogføring og afstemninger mv., momshåndtering, administration af debitorer, betalinger, lønadministration mv. 

Opgaven kan udføres hos virksomheden eller fra vores eget kontor. Vi tilpasser os altid til jeres behov.

Regnskab 

MSC leverer regnskab der er til at regne med”

Baseret på vores mange års erfaring fra revisionsbranchen kan vi hjælpe med årsrapporter for selskaber mv. samt regnskab og skatteopgørelser for personligt erhvervsdrivende, herunder anvendelse af reglerne i bl.a. virksomhedsskatteordningen. 

Vores assistance i forhold til selskabers årsrapporter består af udarbejdelse af årsrapporter med og uden revisorerklæring. Hvor der er behov for en revisorerklæring i årsrapporten eller i forhold til andre opgaver, da samarbejder vi med af landets førende statsautoriserede revisionsfirmaer.

Skat 

Optimering af skatteforhold samt en god og veltilrettelagt skatteplanlægning kan være rigtig mange penge værd. 

Skattereglerne i Danmark er mange og komplicerede, og der findes rigtig mange optimeringsmuligheder hvis man kender reglerne og anvender dem korrekt. Vi hjælper med skatteassistance for både selskaber, personligt drevne virksomheder og personskat i almindelighed. Gennem indsigt og erfaring med reglerne samt – ved behov – assistance fra nogle af Danmarks førende eksperter hjælper vi med den optimale skattebehandling og beregning for dig eller din virksomhed.

Controlling

Mangler du mere indsigt i den finansielle performance i netop din virksomhed? Detaljeret og datadrevet indsigt skaber grobund for vækst og optimering af eksisterende forretningsområder. 

Ydelserne omfatter bl.a. permanent assistance i nogle mere eller mindre faste intervaller. Eksempelvis én dag om ugen, én dag om måneden eller én dag i kvartalet. Målgruppen til disse ydelser kunne være virksomhed i en mellemstørrelse, hvor der ikke er grundlag for at ansætte en fuld- eller deltids controller eller regnskabsansvarlig, men hvor der er et behov for periodisk mere dybdegående opfølgning, analyser, rapportering mv.

Yderligere omfatter ydelserne inden for controlling bl.a. fuld afdækning af en funktion i en midlertidig periode som følge af kapacitetsproblemer, projektrelaterede behov mv. 

Ovenstående ydelser leveres med baggrund i vores mange års erfaring som regnskabs- og controller ansvarlig i større danske virksomheder.

Optimering 

I har måske alle værktøjerne – men bruger i dem optimalt? 

Et mere optimeret, digitaliseret og automatiseret miljø vil hjælpe jer til at frigive administrative ressourcer som derved kan anvendes til mere værdiskabende arbejdsopgaver.

Der findes rigtige mange værktøjer til at optimere, digitalisere og automatisere et bogholderi og/eller en økonomifunktion. Mange af disse værktøjer er inkluderet i økonomisystemerne, men det kræver at virksomhederne får dem implementeret, og får dem til at blive en integreret del af kulturen og de daglige arbejdsgange.

Andre værktøjer består i en gennemgang af arbejdsgange og processer, og derigennem en synliggørelse af værdiskabende og ikke-værdiskabende elementer, hvor de ikke-værdiskabende elementer selvsagt er dem der så vidt muligt skal elimineres.

Vi assisterer med system- og procesbaserede optimering i økonomifunktionen, hvor vi udnytter vores brede kendskab fra såvel revisionsbranchen som daglig økonomistyringsansvarlig, til at optimere netop jeres forretning og jeres tilgang til en effektiv økonomiadministration.

©2023 · msc-regnskab.dk · E-mail: michael@msc-regnskab.dk · Tlf.:+45 23 35 02 34

Design by frem/ad